Hayat

Bir asır taşıyorum
Sanki bu bedenimde,
Sorarsan yaşıyorum
Geldim bir kere hayat.

Ne dayatırsan dayat
Kozun yok, hilen bayat
İstediğin zarı at
Elini gördüm hayat.

Gövdem çelik yapılı
Sanma sana tapulu
Bu yol iki kapılı
Birini açtım hayat.

0 yorum: